חינוך יער

חינוך יער משקף תפיסה ישובית כוללת היוצרת הזדמנויות ומאפשרת לתושבים אורח חיים המתאפיין בזיקה הדוקה בין הסביבה הטבעית, הקהילה, ומוסדות החינוך. לחינוך יער מודל של פיתוח יערני, של מרכז קהילתי out door, ושל תכנית לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. תחילת יישום בגבעת עדה, כחלק ממהלך יישובי מקיף. המהלך כולל שיקום של יער אלות עדה, לכדי אתר מרכזי בהוויה הקהילתית והחינוכית.