רם פיין

שמירה על המושבות וחיזוקן הכלכלי, שיפור חזות פני המושבות והכנת תוכנית חומש לכל מחלקות -המועצה.

יליד בנימינה עם שורשים בשתי המושבות. לרם נסיון מוניציפלי מצטבר של 26 שנים משמש כחבר מועצה משנת 1998 ומאז תפקד כסגן ראש המועצה וכיו"ר הועדה לאיכות הסביבה, יו"ר ועדת המכרזים, יו"ר ועדת הנחות, נציג המועצה באיגוד ערים לוטרינריה ונציג המועצה בועדה לשימור אתרים. כיום משמש רם כיו"ר ועדת הביקורת , חבר ועדת הנחות נציג המועצה בועדה החקלאית וחבר בועדת המכרזים.

מכיר בחשיבות גבעת עדה. ומודע לכך שרבים מתושבי גבעת עדה חשים כשכונה של בנימינה. מאמין שכדי לפתור את הבעיה יש לשנות את המבנה של הרשות.

מתחייב להליך בחירת ועדי יישובי מייצג לגבעת עדה אשר יוכר על ידי המועצה. מבטיח לתמוך בשינוי המבנה הסטטוטורי של המועצה מול הרשויות הרלוונטיות, אך לא יזום את התהליך. מבטיח לשבת כראש רשות יום בשבוע בגבעת עדה, לקבל קהל בבניין המועצה שבגבעת עדה יחד עם נציגי מחלקות המועצה.

מתכוון לעצור את הגשת תוכנית המתאר, ולהכין תוכנית מתאר, בה הדגש יהיה שמירה על האופי החקלאי והכפרי של המושבות תוך פיתוח אזורי המסחר והתעסוקה וחיבור אמיתי לצרכי התושבים

הקמת וועד בגבעת עדה, קידום חניה בחינם לתושבי גבעת עדה ובנימינה בחניית הרכבת, שיפור עמוק בתחזוקת המושבות תוך דגש על ניקיון גינון ופינות מחזור ואשפה. טיפול וקידום נושא ההנגשה של מוסדות המועצה,קיום בתים פתוחים בבנימינה – גבעת עדה בימי שישי בחסות המועצה לטובת האומנים, האמנים, והחקלאים המקומיים.

[wpdevart_facebook_comment curent_url="http://www.ada.org.il/ram/" title_text="Facebook Comment" order_type="social" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]